O EEG słów kilka

Ostatnie kilka przemyśleń o EEG.

Badanie EEG - zapis aktywności
Fragment zapisu EEG

Jest to aktywność spontaniczna – niezależna od woli, wykonywanych czynności, zamiarów, stanu czuwania bądź snu. Nie jest niczym wyzwalana. Ponieważ nie jest wyzwalana nie może być uśredniana. A przynajmniej jej uśrednianie zwykle nie przyniesie sensownych wyników. Pewnym odstępstwem od tej reguły jest uśrednianie iglic padaczkowych o tej samej morfologii.

Badanie EEG jest nieinwazyjne. Jest bezbolesne. Aktywność bioelektryczna mózgu jest rejestrowana ze skóry głowy. Golenie nie jest wymagane, włosy zostają na miejscu :). Jednakże kiedyś trudno było mówić o bezbolesności lub bezinwazyjności – wiele lat temu w USA badanie to wykonywano przy pomocy wielu elektrod igłowych wkłuwanych w skórę głowy pacjenta. Na szczęście obecnie wytyczne amerykańskie nie zlecają stosowania elektrod igłowych. Polecane są elektrody miseczkowe.

Czy w EEG widzimy aktywność pojedynczych neuronów? Na pewno nie. Żeby zobaczyć zapis na powierzchni głowy potrzebna jest synchroniczna aktywność obszaru kory odpowiadającemu powierzchnią mniej więcej monecie 2 zł.

Co naprawdę pokazuje EEG? Funkcjonowanie mózgu. Z bardzo dużą rozdzielczością czasową, w badaniach naukowych nawet kilka tysięcy stanów w czasie sekundy. W odróżnieniu od EEG badania obrazowe takie jak tomografia komputerowa TK, rezonans magnetyczny MRI pokazują strukturę mózgu. Badanie, bardzo ostatnio popularne czyli fMRI – funkcjonalny rezonans magnetyczny również pokazuje funkcje ale ma małą rozdzielczość czasową.

Historia EEG to temat na inną opowieść, ale zawsze trzeba pamiętać, że oprócz autora pierwszej pracy poświęconej rejestracji EEG – Bergera, który opublikował ją w 1929 roku również Polacy mają w tych badaniach swoją piękną kartę. Profesorowie Cybulski i Beck prowadzili badania nad rejestracją aktywności mózgu pod koniec XIX wieku. Była to jednak aktywność rejestrowana bezpośrednio z kory mózgu – w tych czasach nie było jeszcze możliwości technicznych odczytania czynności elektrycznej mózgu ze skóry głowy, ponieważ jej amplituda to tylko kilkanaście – kilkadziesiąt mikrowoltów. Chyba najbardziej znana praca z tego ośrodka to zapis napadu padaczkowego rejestrowanego z kory mózgu psa.

Więcej o EEG można przeczytać tutaj.

Czym rejestruje się EEG?

Follow me!

PAGE TOP