Dodatkowe elektrody EEG w systemie 10-20 – rozszerzenie do 25 elektrod

W 2017 roku IFCN wydał nowe rekomendacje na temat rozmieszczenia elektrod EEG w czasie wykonywania standardowych zapisów EEG. Dodatkowe 6 elektrod powinno zostać rozmieszczonych na poziomie punktów przedusznych czyli 10% poniżej linii F8-T8-P8 po stronie prawej i F7-T7-P7 po stronie lewej. Elektrody te powinny być oznaczane jako F10, T10 i P10 oraz odpowiednio F9, T9 i P9. Elektrody te pozwalają na rejestrację aktywności tej części płata skroniowego, która nie jest dostępna przy użyciu standardowych 19 elektrod w systemie 10-20.

https://www.facebook.com/ifcnexco/photos/a.1384135785244814/2069640526694333

Praca M. Seeck i współautorów opisująca rozszerzenie dostępna jest tutaj.

Każdy dostarczany przez nas aparat EEG produkowany przez EMS Biomedical oraz każdy aparat EEG produkcji Compumedics może rejestrować zapisy EEG wykorzystując opisany powyżej rozszerzony układ elektrod 10-20.

Follow me!

PAGE TOP