Badanie bezpieczeństwa wg PN-EN 62353

Badanie bezpieczeństwa użytkowania urządzeń medycznych zgodnie z normą PN-EN 62353

Zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 62353 urządzenia medyczne połączone z siecią elektryczną podlegają testom bezpieczeństwa użytkowania w następujących przypadkach:

  • Przed uruchomieniem
  • Po przeprowadzeniu naprawy
  • W ramach przeglądów okresowych

Firma MEDISOFT® oferuje dla szpitali i dostawców aparatury medycznej usługi w zakresie okresowych badań bezpieczeństwa użytkowania urządzeń medycznych zgodnie z normą PN-EN 62353.

PAGE TOP