Badanie bezdechu w domu a migotanie przedsionków

Badanie bezdechu w domu Watch-PAT300
Watch-PAT300

Dostarczany przez nas aparat wykonujący badanie bezdechu podczas snu w domu pacjenta o nazwie Watch-PAT300 doczekał się kolejnej ciekawej publikacji. Opublikowane ostatnio badanie wykazuje, że aparat ten może być stosowany u pacjentów z migotaniem przedsionków. Wczesne postawienie diagnozy i rozpoczęcie leczenia bezdechu sennego ma zasadnicze znaczenie, do tej pory z diagnostyki aparatami Watch-PAT zwykle wykluczano pacjentów z arytmiami z obawy o wpływ arytmii na sygnał PAT. Powyższe badanie wykazało, że Watch-PAT może być stosowany o pacjentów z migotaniem przedsionków, co ma zasadnicze znaczenie w czasie pandemii COVID-19, kiedy wiele pracowni snu jest zamkniętych.

Leczenie bezdechu podczas snu ma zasadnicze znaczenie dla utrzymania ogólnego dobrego stanu zdrowia. Szczególnie w czasie pandemii COVID-19 należy dbać o zdrowy sen, gdyż wpływa on na odporność a także skuteczność wytwarzania odporności po przyjęciu szczepionki.

Badanie bezdechu w domu Watch-PAT300

Watch-PAT300

Follow me!

PAGE TOP